เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ abc ที่เชียงใหม่

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น abc ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญในด้านสอนภาษาญี่ปุ่น เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เชียงใหม่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นหลายหลักสูตรในราคาที่ย่อมเยา คุณภาพเข้มข้น


หลักสูตรที่เปิดสอน

  • ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  • ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
  • เตรียมสอบ JLPT N2
  • เตรียมสอบ JLPT N3
  • เตรียมสอบ JLPT N4